Currently browsing category

Okategoriserade

Snöröjning!

Det råder kanske tveksamheter vad gäller snöröjningen. Det som är gällande är att var och en ansvarar för snöskottning på sin p-plats, enligt bilplatsavtalet. Det som står i avtalet med åkeriet som snöröjer hos oss är att traktorförare endast tar bort snön från besöksparkering om det är fritt från bilar. …

Medlemsmöte!

Som tidigare informerat så är planen att ha ett medlemsmöte. Detta är bestämt till den 12 december kl.18.00-19.00 i kvarterslokalen. Styrelsen kommer att informera om lite större projekt och besvara era frågor/funderingar i möjligaste mån på plats. Ni som redan nu vet att ni har frågor/funderingar kan maila dessa till …

Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad ränte-och driftkostnad rekommenderar Föreningens ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och med 1 januari 2024. Vi höjer även bilplatserna, de nya avgifterna blir;  P-plats 200kr/mån  Carport 320/mån  Garage 420kr/mån För att Föreningen ska ha en balanserad ekonomi så valde vi …

Städdag 1 oktober kl. 10.00

Tyvärr så har det glömts bort att skriva här ang. städdagen, det är dock affischerat. Vi vill gärna att vi möts upp vid kvartersgården för att fördela sysslor. Vi kommer att prioritera klippning och rensning av buskar, häckar och rabatter. Den nya grillen invigs med grillning av hamburgare som Föreningen …

Plattläggning!

Vi har nu påbörjat förarbetet inför plattläggning vid kvartersgård och mc/cykelparkering nere vid Paradisgränd 38-42. Vi har för avsikt att göra detta själva med hjälp av boende, då det minskar kostnaden för Föreningen. Tanken är att börja plattläggningen den 24/9 kl.10.00 på båda områdena. Ambitionen är att det ska vara …

Plantering!

I veckan kommer de att börja med anläggning av gräsmatta, plantering av äppelträd och förlängning av raden med buskar vid området där grillen står nu. Grillen kommer att flyttas till ytan mot carportarna tillfälligt för att de ska kunna arbeta där. Senare i höst kommer vi, förhoppningsvis med hjälp av …

Häcksax!

Föreningen har köpt in en batteridriven häcksax som finns tillgänglig för alla, den finns i trädgårdsboden. Under städdagen kommer vi att klippa ner de flesta buskarna, på uppmaning av Riksbyggens trädgårdsmästare. Ni som har buskar utanför er bostad, låghusen, får gärna klippa ner dessa innan städdagen. Datum för den är …