Currently browsing category

Okategoriserade

Grillning!

Använd gärna grillen som finns vid kvartersgården. Finns det behov av att använda den egna grillen ska den plockas bort så snart kolen har kallnat. Detta för att grillen är väldigt varm, barn som leker kan brännas sig på den och för allas trevnad. /Styrelsen

Altanrenovering!

Styrelsen har gjort en översyn av altaner på låghusens framsida och kommit fram till att en del behöver renoveras. Då altanerna tillhör Föreningen så ligger ansvaret där. De berörda altanerna är på Paradisgränd 26, 28, 30, 32, 34 och 36. Justeringar av altaner på hus 44-50 och 58-64. Trappförstärkning på …

Uppdaterad info gällande felanmälningar etc.

Växel 0771–860 860 Felanmälan dygnet runt www.riksbyggen.se Avgifts-och hyresfrågor samt köhantering 0771–860 860 IT frågor Peter Furuvald 070-211 43 23 Peter.f@umedalen.ac QT-frågor (digitala bokningssystemet) Inger Olsén 070-240 37 94 ingerolsen278@hotmail.com Peter Furuvald 070-211 43 23 Peter.f@umedalen.ac Info finns även på Föreningens anslagstavlor. /Styrelsen

Gårdsbelysning!

Föreningen kommer att göra förändringar med gårdsbelysningen under våren. Tanken är att byta ut lamporna i alla armaturer, (på stolparna) inne på gården. De som finns där nu är kvicksilverlampor som inte är miljövänliga och kommer att försvinna ur handeln så småningom. Det kommer att bytas en lampa på prov …

Takskottning låghusen

Det kommer att ske sopning av taken på låghusen under vintern med start denna vecka. Vi vill att ni inte har saker stående på framsidan då det kommer att komma ner en massa snö och eventuellt skadar dessa. Bortforsling av snö på gångbanorna kommer att städas bort efter sopningen, dock …