Takskottning låghusen

Det kommer att ske sopning av taken på låghusen under vintern med start denna vecka. Vi vill att ni inte har saker stående på framsidan då det kommer att komma ner en massa snö och eventuellt skadar dessa. Bortforsling av snö på gångbanorna kommer att städas bort efter sopningen, dock får varje lägenhets innehavare skotta framför sin egen dörr. / Styrelsen