Regler vid uthyrning av kvarterslokal!

För att boka kvarterslokalen, bokning sker via QT-systems, ska den som hyr dvs. hyrestagaren förhålla sig till följande regler:

Hyrestagaren ska vara boende på området Backenhus 2 och inneha en ålder av 18 år.
Hyrestagaren ska vara i lokalen under uthyrningen, uthyrningen är satt till max 3 dagar.
Hyrestagaren är ansvarig att informera övriga personer som är delaktiga under denna uthyrningsperiod, vilka regler som gäller.

Max antal personer som får vistas i lokalen är 30 st. Utifrån brandsäkerheten.

Föreligger det oklarheter i beslut om uthyrning/bokning åligger det föreningens Representant att inhämta samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för tillstånd till uthyrning.
2 representanter från styrelsen har rätt att avhysa under pågående uthyrning om reglerna inte följs.

Skulle något gå sönder – porslin, glas mm betalar du som hyrt en skälig ersättning eller en ersättningsprodukt för detta.

  • Diska din disk och töm diskmaskinen.
  • Torka bord och ta bort synliga fläckar.
  • Sopa och våt torka golven. Städmaterial finns i någon av toaletterna.
  • Ta med soporna till soprummet. Tänk på källsorteringen.
  • Torka ur kylskåpet
  • Lämna kylskåpet på
  • Kolla att dörrar är låsta
  • Städa även toaletter och korridor.
  • Visa hänsyn till de som hyr övernattningsrummet, det ska vara lugnt efter kl.23.00 med undantag för nyårsafton, där gäller 00.30
  • Misskötsel vid användandet av lokalen kan leda till nekande att hyra lokalen viss tid.

Kvarterslokalen är vårt gemensamma utrymme, var rädd om den.