Parkering

Bilparkering finns i tre former,

  • motorvärmarstolpar 38 st (44) varav 8 är med elbilsladdning
  • carport 16 st varav 4 st är för elbilsladdning
  • garage 16 st

Tillgängligheten på olika parkeringstyper varierar över tid. Varje lägenhet får max ha 2 p-platser i form av motorvärmarstolpe +motorvärmarstolpe eller motorvärmarstolpe + carport eller motorvärmarstolpe + garage, man kan alltså inte ha garage + carport.

Nya regler fr.o.m. 20200706

Då det finns en stor efterfrågan på p-platser periodvis, har vi satt nya regler gällande p-plats 2 i samma hushåll. Det kontraktet kan sägas upp med 3 månaders uppsägning från styrelsen och från boende. Detta för att erbjuda p-plats till nya medlemmar/de som inte har någon p-plats.

För att hyra eller byta parkering behöver du ha en användare på Riksbyggen.se. Det gör du genom att gå in på kundwebben och skapa ett konto, därefter logga in och söka upp ”köportalen”, där finns det en film som visar hur man går tillväga. Länk till sidan: https://mitt.riksbyggen.se/ Får du problem med detta kan du ringa Riksbyggen, 0771-860 860.

Mellan höghusen finns också en handikapparkering som kan utnyttjas under kortare tidsperioder av den som har behov. I övrigt är parkering utanför anvisat område förbjuden. Föreningen har ett avtal med UPAB som gör regelbundna kontroller.
Ni som ska flytta ut eller in, renovera eller vill frakta grejer riskerar kontrollavgift om ni står mer än 10 min efter ni har lossat/lastat klart. Under tiden som det pågår aktivitet är det ok.
Tänk på att ställa bil och släp så att det inte hindrar övrig trafik på området.

Föreningen har också ett antal gästparkeringar som sköts av UPAB sedan den 1 december 2017. Dessa kan utnyttjas av gäster till boende i föreningen som betalas via SMS, app eller via dator.

För den som väntar långvarigt besök vintertid kan det finnas en ledig p-plats med motorvärmare tillgänglig (tillgängligheten av dessa kan förändras över tid) De bokas hos ordförande och kostar 20:-/dygn.

Lämna aldrig en lös motorvärmarkabel i stolpen då de kan utgöra en fara och vara stöldbegärliga.

/Styrelsen