För nyinflyttade

Vi är glada över att få hälsa er välkommen till bostadsföreningen Backenhus 2 och vi hoppas att Du/Ni ska komma att trivas här!
Föreningen grundades 1992 och har totalt 78 lägenheter som är fördelade enligt följande:

 • 4st radhus med 3 lägenheter i 2 plan/radhus
 • 4st radhus med 4 lägenheter/radhus
 • 2st 5 våningshus med 25 lägenheter/våningshus

En gång per år kommer Du/Ni som lägenhetsinnehavare att kallas till ett årsmöte. På årsmötet diskuterar vi det gångna och kommande året och väljer en styrelse som ska sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen brukar ha ett möte ungefär en gång/månad. Information om trivselkvällar och städdagar m.m anslås löpande på de anslagstavlor som finns uppsatta i höghusen, kvarterslokalen, soprummet, hemsidan och Facebook

Föreningen har även en sluten grupp på Facebook, Backenhus 2, där endast medlemmar har tillträde.

Alla boende är hjärtligt välkomna att höra av sig med frågor, synpunkter och förslag till styrelsen. Enklast är att ta personlig kontakt med någon i styrelsen. Konkreta förslag måste dock formuleras skriftligt. Dessa behandlas sedan på ordinarie styrelsemöten. Förslag kan även lämnas i form av motioner till föreningens årsmöte.

Andrahandsuthyrning.
Uthyrning av lägenhet i andra hand är nu helt digitalt. Du loggar in på “Mitt Riksbyggen” och ansöker via det formuläret som sedan skickas digitalt till styrelsen. En administrationsavgift om 2000 kr/uthyrningsärende fördelat på x antal uthyrningsmånader faktureras per automatik på medlemmens hyresavi.

Balkonger

 • Endast elgrillar får användas
 • Ej damma och piska mattorna
 • Blomlådor får Ej hängas på utsidan
 • Inglasning av balkong – Skriftlig begäran till styrelsen, samt ett byggnadslov som bostadsrättsinnehavaren lämnar in till byggnadsnämnden

Uteplats

Vid förändring krävs en skriftligt förfrågan till styrelsen.

Observera att uppställning av pool, studsmatta m.m får ej göras på området. I undantagsfall kan ett avtal skrivas vad gäller studsmatta.

Cykel förråd och förråd
I hus 2, 4 och i garagelängan på gården (ett i vardera änden av längan) finns utrymmen för att förvara cyklar och sparkar.
Mopeder och/eller bränsle av något slag är inte tillåtna i cykelförråden. Till varje lägenhet hör ett förråd. För boende i låghus/radhus så finns förråden på husgaveln och i höghusen finns förråden på vindsplanet. Tänk på att inte ställa saker utanför förrådet.
Vi har även en redskapsbod som står längst ner på området, där finns gräsklippare, krattor, skottkärra mm för utlåning, nyckel till denna bod är samma nyckel som till lägenheten.

Fastighetsskötare  
Vår bostadsförening köper förvaltning av Riksbyggen, dvs. de tar hand om skötseln av området, mindre reparationer, gräsklippning mm. Träd, buskar och andra planteringar sköter vi om själva.

Felanmälan

Om någonting går sönder, t.ex. en tvättmaskin, en toalett etc. så ska det felanmälas till Riksbyggens kommunikations och driftcenter (Dag & Natt) som håller öppet dygnet runt sju dagar i veckan, telefon 0771-860860.

IT-frågor/problem frågas/anmäls till IT-värden, Peter Furuvald, 070-211 43 23, Peter.f@umedalen.ac

QT-systems, digitalt bokningssystem, frågor/problem frågas/anmäls till Inger Olsén, 070-240 37 94, ingerolsen278@hotmail.com eller Peter Furuvald, 070-211 43 23, Peter.f@umedalen.ac

Försäkringar
En viktig sak att tänka på som innehavare av en bostadsrätt är att man har en bra försäkring av bostaden. Föreningen har en kollektiv tilläggsförsäkring så det är endast den vanliga försäkringen som Du/Ni som boende behöver teckna själva.

Internet och IP-telefoni.
Samtliga lägenheter och radhus har bredbandsuppkoppling och avgiften ingår i hyran. Om man vill ha en egen e-post adress, xx@umedalen.ac så anmäler man det till IT-värden.

Kvartersgården.
Inne på gården har vi en gemensam kvartersgård som hyser

 • två mindre tvättstugor,
 • grovtvättstuga,
 • övernattningsrum,
 • bastu med relax
 • samlingslokal med tillhörande kök.

Bokning av samtliga faciliteter görs digitalt via QT-systems.

Det finns även en tvättstuga i det ena höghuset, Paradisgränd 4. Var och en av oss ansvarar själva för städningen av tvättstugorna.
I övrigt uppmanar styrelsen alla boende att försöka minimera bilkörning inne på gården så att vi kan skapa en bilfri och trygg miljö.

Miljö och sopsortering
Föreningen har källsortering direkt i soprummet vilket innebär att alla boende ska källsortera sina sopor. I soprummet finns speciella kärl för papper, kartong, glas, metallförpackningar, glödlampor osv.

Avfall som INTE hör till något av kärlen har du själv ansvar för att transportera bort. Förslagsvis till Klockarbäckens återvinningscentral.

Alla vanliga hushållssopor som slängs i de gröna kärlen vägs och föreningen betalar en sophämtningsavgift som baseras på vikten. Därför är det viktigt att vi alla känner gemensamt ansvar att sortera soporna.

Parkering
Kom ihåg att dra ut sladden ur motorvärmaruttaget då den inte används. En kvarglömd kabel kan nämligen bli en ödesdiger leksak.

Föreningens gästparkering ombesörjs sedan den 1/12 -2017 av UPAB. Avgift, 4:-/tim eller 30:-/dag

För den som väntar långvarigt besök eller vill försäkra sig om att det finns en ledig gästparkering finns det p-platser med motorvärmarstolpe tillgängliga (tillgängligheten av dessa kan förändras över tid) De bokas hos ordförande och kostar 20:-/dygn.

Bilparkering finns i tre former:

 • motorvärmarstolpar 38 st (44) varav 8 st är med elbilsladdning
 • carport 16 st varav 4 st är med elbilsladdning
 • garage 16 st

Tillgängligheten på olika parkeringstyper varierar över tid. Varje lägenhet får max ha 2 p-platser i form av motorvärmarstolpe +motorvärmarstolpe eller motorvärmarstolpe + carport eller motorvärmarstolpe + garage, man kan alltså inte ha garage + carport.

För att hyra eller byta parkering behöver du ha en användare på Riksbyggen.se. Det gör du genom att gå in på kundwebben och skapa ett konto, därefter logga in och söka upp ”köportalen”, där finns det en film som visar hur man går tillväga. Länk till sidan: https://mitt.riksbyggen.se/  Får du problem med detta kan du ringa Riksbyggen, 0771-860 860.
Mellan höghusen finns också en handikapparkering som kan nyttjas under kortare tidsperioder av den som har behov. I övrigt är parkering utanför anvisat område förbjuden och föreningen har ett avtal med UPAB som gör regelbundna kontroller. Du kan parkera i max 10 min för lastning och lossning. Därefter  riskerar man kontrollavgift.

Renovering
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 31 så får bostadsrättsinnehavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Om det skulle visa sig att “väsentlig förändring” gjorts utan tillstånd så åläggs bostadsrättsinnehavaren att återställa lägenheten.
Boende i Riksbyggens föreningar har rabatt hos ett antal företag, för info om detta hänvisar vi till riksbyggens hemsida, www.riksbyggen.se.

Om du planerar att byta ut spiskåpan är det viktigt att du kollar upp vilken sorts fläkt som passar till ventilationssystemet, ansvaret ligger hos bostadsrättsinnehavaren.

Städdag
Två gånger/ år (vår och höst) har vi en gemensam städdag då vi går man ur huse och hjälps åt att städa och vårda både inre och yttre miljön. Cykel förråden brukar rensas. Medlemmarna uppmanas innan att märka upp sin cykel.

Efter avslutad städning brukar vi fika/grilla tillsammans runt kvartersgården och då kan styrelsen informera om det är något på gång i föreningen.

Trapphusen
Tänk på att inte ställa ut saker i trapphusen. Detta gäller allt från dörrmattor och skor till barnvagnar och cyklar. Det finns två orsaker till att man inte får placera någonting i trapphusen, det ena är av hänsyn till den person som städar trapphusen och det andra är av brandskyddsorsaker. Om det skulle uppstå en brand så måste trappuppgångarna vara fria utrymningsvägar.

Återigen, hjärtligt välkommen till föreningen! Om Du/Ni har några frågor eller synpunkter så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.