Kontaktpersoner

Styrelsen Backenhus 2 – Kontaktpersoner

Ordförande
Inger Olsén                 070-240 37 94     ingerolsen278@hotmail.com

Vice Ordförande
Peter Furuvald             070-211 43 23    Peter.f@umedalen.ac

Sekreterare
Mona Ståhl                  073-037 76 44     mona.stahl60@gmail.com

Ledamöter
Gunvor Holmqvist       072-221 89 15    gunvor1977@gmail.com

Marcus Nilsson           070 281 81 35    Marcusnil16@gmail.com

RB Mikael Sjöström                               Mikael.Sjostrom@riksbyggen.se

Suppleanter
Ingrid Andersson        070 257 42 60    ingridk-a@hotmail.com

Tove Thegerström      070 360 10 54     tove.the@gmail.com

Rikard Pettersson       076 103 50 04      rike94@hotmail.com

RB Andreas Nilsson    090-15 96 09      andreas.x.nilsson@riksbyggen.se

Revisorer
Auktoriserad 
KPMG Niklas Hermansson    090 18 07 07
Intern
Rolf Holmqvist              070 395 28 86     guroholmqvist@gmail.com
Revisorssuppleant
Signe Rydlöv                 073 067 77 73    signe.rydlov@outlook.com

Valberedning
Carina Bäckman         070 525 74 22       carbac69@gmail.com
Ewa Lundström           070 237 39 07      ewa.lundström05@gmail.com

Brandskyddsansvarig
Marcus Nilsson           070 281 81 35     Marcusnil16@gmail.com

IT-ansvarig
Peter Furuvald              070-211 43 23     itvard.backenhus2@umedalen.ac

Miljö – och energiansvarig
Tove Thegerström      070 360 10 54       tove.the@gmail.com

Utbildningsansvarig 
Gunvor Holmqvist       072-221 89 15      gunvor1977@gmail.com

Trädgårdsgruppen
Inger Olsén                  070 240 37 94      ingerolsen278@hotmail.com
Vakant