Värme / Varmvatten

Vi har ett fel i våran undercentral på värme och varmvatten. Det är nu åtgärdat tillfälligt manuellt och det är inte optimalt. Varmvattnet kan bli för varmt och risken att man kan skållas, VAR FÖRSIKTIG MED VARMVATTNET. Dom trasiga delarna kommer att åtgärdas efter påsk helgen. Trevlig Påsk

/Styrelsen