Currently browsing category

Information

Sopning av kvarteret

Fredagen den 19/4 efter 9.00 kommer grovsopning av kvarteret att ske. Alla ni som har en P-plats kan försöka att sopa ut allt grus från era rutor innan klockan 9.00 på Fredag. / Styrelsen

Värme / Varmvatten

Vi har ett fel i våran undercentral på värme och varmvatten. Det är nu åtgärdat tillfälligt manuellt och det är inte optimalt. Varmvattnet kan bli för varmt och risken att man kan skållas, VAR FÖRSIKTIG MED VARMVATTNET. Dom trasiga delarna kommer att åtgärdas efter påsk helgen. Trevlig Påsk /Styrelsen

För kännedom!

Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter ComHem upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till den 8 september 2020. De som idag tittar analogt behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. De som har en äldre tv kan behöva skaffa en nyare, eller komplettera sin tv med en digital-box …

Bokning av lokalen, övernattningsrum och bastu.

Vi stänger möjligheten att boka lokalen, bastun och övernattningsrummet tills vidare. Förstår att det medför ”tråkigheter” då vissa  har planerat olika festligheter och besök av släktningar mm. Vi ska komma ihåg när vi får den känslan att det är av ett gott syfte vi tar detta beslut. Vi vill ju …

Byte internetleverantör

Byte av internetleverantör kommer att ske den 2/4, detta innebär att alla måste ha sina routrar inställda på att få ip nummer automatiskt (DHCP). Om internet inte fungerar börjar man med att starta om routern och som alternativ 2 är att återställa routern. / IT-Värden

Byte fiberjack

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så skjuts bytet av fiberjack i lägenheterna på framtiden. Det kommer fortfarande att vara störningar på internet under nästa vecka då bytet av uttag kommer att ske i ställverket. /Styrelsen

Byte fiberjack

Måndagen den 23/3 kommer Nord Antenn att påbörja byte av fiberjack i låghusen och ställverket. Detta kommer att medföra en del störningar på internet. Detta beräknas att pågå under hela veckan. / Styrelsen