Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad räntekostnad och driftkostnad rekommenderar vår ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och med 1 januari 2023. För att Föreningen ska ha en balanserad ekonomi så valde vi att följa rekommendationen. Vi har full förståelse att många kommer att tycka att …

Höstens städdag 8 oktober kl.10.00

Vi planerar att ha städdagen en lördag då det nu är höst och mörkret infinner sig. Vi vill gärna att vi möts upp vid kvartersgården för att fördela sysslor. Denna gång finns det prioriterade sysslor som behöver utföras då vi är många. De av er som har förslag på det …

Taggläsare!

I morgon, den 29 september, kommer det en montör för att installera taggläsaren som saknas för att komma till “hallen” vid bastun …

Viktig info!

Den 5/10 mellan 09.00-11.00 är det ett planerat strömavbrott. Detta pga ombyggnad av elmätningen. Det som berörs är: tvättstugor (de som bokat …

Info!

Föreningen tänker bygga en kompostplats bakom trädgårdsförrådet, dit alla medlemmar kan slänga sitt trädgårdsavfall. Detta innebär att vi måste fälla de tallar …

Taco´s och Pubkväll!

Den 16 september tänkte vi anordna en samkvämskväll med Taco´s/grillkorv och Pub Föreningen bjuder på Taco´s/grillkorv. Den som önskar ta med eget …

Info!

Ni som har fått faktura/fakturor från Tele2, som avser avgift på gruppavtal eller krypteringsavgift, ta kontakt med kundservice på Tele2, telnr: 90 222. …

Försäljning av cyklar!

Då det har gått 3 månader sedan vi ställde ut cyklarna som varit omärkta och ingen verkar göra anspråk på dem säljer …

Nycklar och tvättklossar!

Vi tänker samla in allas nycklar som hör till tvättklossarna. Ni som inte har klossen på “bokningstavlan”, utan har den hemma, lämna …