Ventilation/köksfläkt!

Har fått kännedom om att en del medlemmar känner lukt av mat från grannen. Har fått tips från “experter” att man bör slå igång fläkten en stund innan man börjar laga mat och låta fläkten vara på under tiden för matlagningen, även en stund efter. Med detta tips bör lukten …

Styrelsemöte!

Styrelsen har sitt nästa möte den 11 april kl.18.00 i kvartersgården!

För kännedom!

I morgon 28 februari kommer installationen av laddstolpar att påbörjas. Installationen beräknas att vara klar fredag 3 mars. Platserna som de installeras …

Stolpar med elbilsladdning!

Föreningen har i dag skrivit avtal med Eways. 12 st stolpar för elbilsladdning kommer att installeras om ca 10 veckor. I dessa …

Lagändring i Bostadsrättslagen 2023-01-01

7 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar   1. ingrepp i en bärande konstruktion,   2. …

Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad räntekostnad och driftkostnad rekommenderar vår ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och …

Taggläsare!

I morgon, den 29 september, kommer det en montör för att installera taggläsaren som saknas för att komma till “hallen” vid bastun …

Viktig info!

Den 5/10 mellan 09.00-11.00 är det ett planerat strömavbrott. Detta pga ombyggnad av elmätningen. Det som berörs är: tvättstugor (de som bokat …