Städdag 1 oktober kl. 10.00

Tyvärr så har det glömts bort att skriva här ang. städdagen, det är dock affischerat. Vi vill gärna att vi möts upp vid kvartersgården för att fördela sysslor. Vi kommer att prioritera klippning och rensning av buskar, häckar och rabatter. Den nya grillen invigs med grillning av hamburgare som Föreningen …

Plattläggning!

Vi har nu påbörjat förarbetet inför plattläggning vid kvartersgård och mc/cykelparkering nere vid Paradisgränd 38-42. Vi har för avsikt att göra detta själva med hjälp av boende, då det minskar kostnaden för Föreningen. Tanken är att börja plattläggningen den 24/9 kl.10.00 på båda områdena. Ambitionen är att det ska vara …

Ombyggnad av cykel parkering

Alla som har cyklar parkerad på den nedre cykelparkering framför Paradisgränd 40 måste flytta cyklarna och ställa dom på annan plats så …

Plantering!

I veckan kommer de att börja med anläggning av gräsmatta, plantering av äppelträd och förlängning av raden med buskar vid området där …

Häcksax!

Föreningen har köpt in en batteridriven häcksax som finns tillgänglig för alla, den finns i trädgårdsboden. Under städdagen kommer vi att klippa …

Styrelsemöte!

Föreningen har sitt nästa styrelsemöte den 12 september kl.18.30 i kvarterslokalen.

Nyttjanderättsavtal!

Ni som ännu inte lämnat in avtalet vill vi påminna er att göra det innan den 31/7. Om ni inte vill skriva …

Nyttjanderättsavtal!

På Årstämman lämnade styrelsen in en proposition angående ett beslut att införa ett nyttjanderättsavtal. Stämman röstade ja till det. Det som inte …