Snöröjning!

Det råder kanske tveksamheter vad gäller snöröjningen. Det som är gällande är att var och en ansvarar för snöskottning på sin p-plats, enligt bilplatsavtalet. Det som står i avtalet med åkeriet som snöröjer hos oss är att traktorförare endast tar bort snön från besöksparkering om det är fritt från bilar. …

Medlemsmöte!

Som tidigare informerat så är planen att ha ett medlemsmöte. Detta är bestämt till den 12 december kl.18.00-19.00 i kvarterslokalen. Styrelsen kommer att informera om lite större projekt och besvara era frågor/funderingar i möjligaste mån på plats. Ni som redan nu vet att ni har frågor/funderingar kan maila dessa till …

Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad ränte-och driftkostnad rekommenderar Föreningens ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och med …

Städdag 1 oktober kl. 10.00

Tyvärr så har det glömts bort att skriva här ang. städdagen, det är dock affischerat. Vi vill gärna att vi möts upp …

Plattläggning!

Vi har nu påbörjat förarbetet inför plattläggning vid kvartersgård och mc/cykelparkering nere vid Paradisgränd 38-42. Vi har för avsikt att göra detta …

Ombyggnad av cykel parkering

Alla som har cyklar parkerad på den nedre cykelparkering framför Paradisgränd 40 måste flytta cyklarna och ställa dom på annan plats så …

Plantering!

I veckan kommer de att börja med anläggning av gräsmatta, plantering av äppelträd och förlängning av raden med buskar vid området där …

Häcksax!

Föreningen har köpt in en batteridriven häcksax som finns tillgänglig för alla, den finns i trädgårdsboden. Under städdagen kommer vi att klippa …

Styrelsemöte!

Föreningen har sitt nästa styrelsemöte den 12 september kl.18.30 i kvarterslokalen.