Minnesanteckningar från medlemsmötet för Riksbyggen Backenhus 2.

Styrelsen hade bjudit in till medlemsmöte tisdagen den 12 december 2023, kl 18.00-19.00. Det bjöds på kaffe, glögg och fika. 18 medlemmar kom.

Detta informerade styrelsen om:

 • Att värmeväxlaren ska bytas ut våren 2024. Detta innebär byte av termostater i alla lägenheter.
 • Styrelsen kommer att se över belysningen på området, vissa förändringar kommer att göras.

Följande frågor ställdes från medlemmarna, samt svar från styrelsen:

 • Snö kommer in på höghusens vindar.
  Detta ska undersökas.
 • Publiceras all information i Facebookgruppen?
   Nej, inte alltid. Hemsidan har prioritet då alla inte har Facebook, vi försöker att lägga ut samma info där.
 • Hyreshöjningen med 5% fr o m 2024-01-01.Vår ekonom rekommenderade en höjning av avgifterna och även för p-plats med stolpe, carport och garage. Den rekommendationen grundas på höjda renhållningsavgifter, elnätsavgifter och låneräntan. Det är oklart vad räntan kommer att ligga på. (Föreningen kommer att lägga om ett lån nästa år)
 • Förslag på att föreningen installerar en dörröppnare till miljörummet.
  Denna fråga kommer att tas upp på ett styrelsemöte.
 • Finns en maxgräns för antal cyklar per lägenhet (många cyklar i cykelförråden)?
  Nej det finns det inte.
 • Många sparkar i cykelförråden.
  Uppmaning har gått ut via Facebookgruppen och föreningens hemsida att medlemmar ska rensa undan sparkar som inte används.
 • Vad ingår i lokalvårdarnas arbetsuppgifter? 
  I höghusen; att rengöra trappräcken, toalett, hiss, golv etc. 
  I kvartersgården; att rengöra golv, toaletter och dörrar.
 • Ska takpappen på höghusen bytas?
   Det ligger i Föreningens underhållsplan att bytas ut de närmaste åren. Till våren kommer det att ”punktlagas”. En takbesiktning gjordes i höstas.
 • Vem ska skotta framför entréerna vid höghusen?
  Det ligger i fastighetsskötarens uppgift att göra det. Sen kommer den mänskliga faktorn in att hon inte alltid finns på plats då det behöver skottas. Boende kan då hjälpas åt att skotta så att det blir framkomligt.

        /Styrelsen