Gårdsbelysning!

Föreningen kommer att göra förändringar med gårdsbelysningen under våren.

Tanken är att byta ut lamporna i alla armaturer, (på stolparna) inne på gården. De som finns där nu är kvicksilverlampor som inte är miljövänliga och kommer att försvinna ur handeln så småningom. Det kommer att bytas en lampa på prov närmast Paradisgränd 4.

De stolpar som finns på parkeringen kommer att bytas ut till högre stolpar med ny armatur (även där är det kvicksilverlampor) så att det lyser upp bättre vid parkeringen.

Det kommer även att sättas upp en LEDlist på prov i två av carportarna. De strålkastarna som sitter där nu drar mycket energi och även de lamporna kommer att försvinna från handeln.

Beslut är ännu inte tagit hur vi kommer att göra, vi provar oss fram till ett alternativ som är bra utifrån kostnad och ljus.

/Styrelsen