Ordningsregler!

  • Den boende städar rummet själv innan avfärd. Städmaterial finns i rummet.
  • Sopor ska sorteras och slängas i miljörummet.
  • Rummet skall vara rök-och djurfritt.
  • Om reglerna inte efterföljs kan styrelse utfärda ett förbud mot att medlem får nyttja övernattningsrummet.
  • Om något i rummet förstörs har den hyrande ersättningsskyldigheten.
  • Tänk på att det bor personer i närheten och att de kan bli störda om det är högljutt efter kl. 23.00 på fre-och lördagkväll. Övriga dagar gäller efter 22.00