Nyttjanderättsavtal!

Ni som ännu inte lämnat in avtalet vill vi påminna er att göra det innan den 31/7. Om ni inte vill skriva under och följa avtalet vill vi ändå att ni lämnar in det utan underskrift. Detta avtal gäller alla boende med trätrall. För er i de gula och röda …

Nyttjanderättsavtal!

På Årstämman lämnade styrelsen in en proposition angående ett beslut att införa ett nyttjanderättsavtal. Stämman röstade ja till det. Det som inte blev sagt var att detta ska vara inlämnat senast 30 juli. Ni som inte har kvar dokumentet kan höra av er till ordf. så får ni ett nytt. …

Förändringar vid kvartersgården!

Nu har Föreningen köpt in 3 st pallkragar och placerat dessa framför altan. Jordgubbar i 2 st och i den 3:e är det en mix av sallader. Det är fritt för alla att plocka det som den vill ha. Vill någon dessutom sätta något eget där så går det bra. …

Storstäd!

Den 7 juni kommer “Hemtrivsel” och storstädar tvättstugor och kvarterslokal. Tvättstugorna kommer att vara tillgängliga för tvätt under den dagen. Lokalen kommer ej att vara tillgänglig för bokning då de ska polisha golven. /Styrelsen

Städdag 30 maj kl 17.00

Så blev det vår igen…. Under städdagen har vi tänkt att: * Kratta på de ytor som behövs. * Klippa ner buskar som behöver beskäras. * Ta fram utemöblerna. * Placera blomkrukan på gångbanan mellan 2:an och 4:an. * Torka fönster i kvartersgården. * Stryka och hänga upp gardinerna i …

Rörelseljus!

Föreningen planerar att montera upp rörelseljus i alla tvättstugor och i kvartersgården. Första steget blir att montera ned befintlig armatur och sätta upp provisorisk belysning. Tvättider kommer inte att påverkas. De kommer att påbörja arbetet inom kort. Nästa steg blir att spackla och måla taken i tvättstugorna. Dom avser att …

Sopning!

I början av nästa vecka kommer det att grovsopas. Ni som vill kan sopa på eran p-plats. Traktorn kommer att sopa även på parkeringarna om det finns tillräckligt med utrymme. /Styrelsen

Korgar i tvättstugorna!

Har hört från flera håll att korgarna på hjul inne i tvättstugorna har “fötter” och flyttats runt mellan tvättstugorna. Konsekvensen av detta blir att ibland är det 3 st korgar i en tvättstuga och ingen i någon annan tvättstuga. Korgarna får inte flyttas mellan tvättstugorna. Har därför idag märkt upp korgarna med …

Portkodsdosor!

Föreningen kommer att installera nya portkodsdosor i höghusen samt en dosa till miljörummet. Samma kod gäller även till miljörummet. Något datum för detta vet vi inte. Koden bör inte skrivas ut här då hemsidan är officiell. (Vi vill inte ha obehöriga i vårt miljörum) Däremot kommer den att skrivas ut …