Snöröjning!

Det råder kanske tveksamheter vad gäller snöröjningen. Det som är gällande är att var och en ansvarar för snöskottning på sin p-plats, enligt bilplatsavtalet.

Det som står i avtalet med åkeriet som snöröjer hos oss är att traktorförare endast tar bort snön från besöksparkering om det är fritt från bilar. Om det finns tid och är bilfritt kan han på begäran från hyrestagaren skotta platsen.

Gällande garagen måste alla som hyr sin plats där ombesörja snön utanför sin egen port och även sopa av sin bil om det är mycket snö på den innan den körs in. Detta då det periodvis kan bli snösmältning inne i garagen. När det sedan blir kallt så fryser det på golvet och det blir halkigt. Porten kan också frysa fast.

Gällande skottningen framför entréerna och cykelförråden vid höghusen så skottar vår Fastighetsskötare där. Fastighetsskötaren är kanske inte alltid där efter att det har snöat så därför kan det upplevas som att Fastighetsskötaren inte gör sitt jobb. Därför är det bra om vi hjälps åt att skotta.

/Styrelsen