Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad ränte-och driftkostnad rekommenderar Föreningens ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och med 1 januari 2024.

Vi höjer även bilplatserna, de nya avgifterna blir;

 P-plats 200kr/mån

 Carport 320/mån

 Garage 420kr/mån

För att Föreningen ska ha en balanserad ekonomi så valde vi att följa rekommendationen.

Vi kommer att bjuda in till ett medlemsmöte under december månad. Mer info om det kommer senare.

Ni som har funderingar angående höjningen kan ställa frågor under det tillfället.

/Styrelsen