Currently browsing category

Okategoriserade

Plattläggning!

Vi har nu påbörjat förarbetet inför plattläggning vid kvartersgård och mc/cykelparkering nere vid Paradisgränd 38-42. Vi har för avsikt att göra detta själva med hjälp av boende, då det minskar kostnaden för Föreningen. Tanken är att börja plattläggningen den 24/9 kl.10.00 på båda områdena. Ambitionen är att det ska vara …

Plantering!

I veckan kommer de att börja med anläggning av gräsmatta, plantering av äppelträd och förlängning av raden med buskar vid området där grillen står nu. Grillen kommer att flyttas till ytan mot carportarna tillfälligt för att de ska kunna arbeta där. Senare i höst kommer vi, förhoppningsvis med hjälp av …

Häcksax!

Föreningen har köpt in en batteridriven häcksax som finns tillgänglig för alla, den finns i trädgårdsboden. Under städdagen kommer vi att klippa ner de flesta buskarna, på uppmaning av Riksbyggens trädgårdsmästare. Ni som har buskar utanför er bostad, låghusen, får gärna klippa ner dessa innan städdagen. Datum för den är …

Nyttjanderättsavtal!

Ni som ännu inte lämnat in avtalet vill vi påminna er att göra det innan den 31/7. Om ni inte vill skriva under och följa avtalet vill vi ändå att ni lämnar in det utan underskrift. Detta avtal gäller alla boende med trätrall. För er i de gula och röda …

Nyttjanderättsavtal!

På Årstämman lämnade styrelsen in en proposition angående ett beslut att införa ett nyttjanderättsavtal. Stämman röstade ja till det. Det som inte blev sagt var att detta ska vara inlämnat senast 30 juli. Ni som inte har kvar dokumentet kan höra av er till ordf. så får ni ett nytt. …

Förändringar vid kvartersgården!

Nu har Föreningen köpt in 3 st pallkragar och placerat dessa framför altan. Jordgubbar i 2 st och i den 3:e är det en mix av sallader. Det är fritt för alla att plocka det som den vill ha. Vill någon dessutom sätta något eget där så går det bra. …

Storstäd!

Den 7 juni kommer “Hemtrivsel” och storstädar tvättstugor och kvarterslokal. Tvättstugorna kommer att vara tillgängliga för tvätt under den dagen. Lokalen kommer ej att vara tillgänglig för bokning då de ska polisha golven. /Styrelsen