Sortering av av avfall!

Det är viktigt att alla hjälps åt att slänga sitt avfall i rätt kärl och att var och en ansvarar för avfall som inte kan slängas i “våra” kärl. Närmast återvinningscentral finner ni på Klockarbäcken. Öppettider för de olika återvinningscentraler finner ni via länken ute till höger på denna sida även frågor om sortering.

I miljörummet är tömningsschemat för de olika kärlen uppdaterat.

/Styrelsen