För kännedom!

Styrelsen hade möte den 24/3 och då beslutades att vi kommer att bygga en altan med tak i anslutning till kvartersgården på den södra sidan.

Ni har säkert uppmärksammat att den nuvarande grillplatsen inte används så ofta så därför har vi i styrelsen försökt att hitta en bra lösning så att den kommer att bli mer attraktiv att användas och kom fram till ovanstående.

Nuvarande grillplats ligger som ni vet mitt på en gräsmatta i närheten av personer som bor där. Att ha en grillplats i princip utanför ens egen uteplats är inte så attraktivt inte heller för de som vill nyttja den. Människor vill vara lite “privata”.

Vi är medvetna om att cykelparkeringen kommer att krympa men det kommer att finnas plats för cyklarna i alla fall. Träden som står där kommer att tas ner, de är inte så välmående.

Vår förhoppning är att ni kommer att nyttja denna plats mer.

Grillen kommer att placeras utanför häcken (tidigare innanför) på en lämplig plats, i närheten av altanen. En dörr kommer att finnas med ingång/utgång från lokalen/altanen.

Vi har anlitat PS Bygg som kommer att göra en del av jobbet. Vår förhoppning är att många medlemmar vill vara med och bygga och därmed känna sig delaktiga i det som händer på området. Peter Furuvald kommer att vara arbetsledare. Är ni intresserade att hjälpa till kan ni redan nu ta kontakt med honom eller ordf.

Vi tänker också att vi gör något trevligt på gräsytan där grillen har stått. Har ni förslag eller funderingar så hör av er till någon i styrelsen.

Mer info kommer senare.

/Styrelsen