Plantering!

I veckan kommer de att börja med anläggning av gräsmatta, plantering av äppelträd och förlängning av raden med buskar vid området där grillen står nu.

Grillen kommer att flyttas till ytan mot carportarna tillfälligt för att de ska kunna arbeta där.

Senare i höst kommer vi, förhoppningsvis med hjälp av boenden, att göra i ordning med plattor närmast kvartersgården. När det står klart kommer det att placeras en nyinköpt grill där.

/Styrelsen