Häcksax!

Föreningen har köpt in en batteridriven häcksax som finns tillgänglig för alla, den finns i trädgårdsboden.

Under städdagen kommer vi att klippa ner de flesta buskarna, på uppmaning av Riksbyggens trädgårdsmästare. Ni som har buskar utanför er bostad, låghusen, får gärna klippa ner dessa innan städdagen. Datum för den är ännu inte bestämt, men någon gång i slutet av september/början av oktober.

/Styrelsen