Nyttjanderättsavtal!

På Årstämman lämnade styrelsen in en proposition angående ett beslut att införa ett nyttjanderättsavtal. Stämman röstade ja till det. Det som inte blev sagt var att detta ska vara inlämnat senast 30 juli.

Ni som inte har kvar dokumentet kan höra av er till ordf. så får ni ett nytt.

Det går bra att lämna det i ordf. brevlåda, Paradisgränd 42

/Styrelsen