Nyttjanderättsavtal!

Ni som ännu inte lämnat in avtalet vill vi påminna er att göra det innan den 31/7. Om ni inte vill skriva under och följa avtalet vill vi ändå att ni lämnar in det utan underskrift.

Detta avtal gäller alla boende med trätrall. För er i de gula och röda låghusen gäller det framsidan och för er som bor i höghusen gäller det den trätrall som finns i anslutning till er lägenhet.

/Styrelsen