Avgiftshöjning!

Från den 1 januari 2022 höjs hyran med 1%

Föreningen har en god budget, men vi väljer ändå att höja avgiften. Anledningen är att vi vill ha en jämn avgiftsutveckling och att vi inte behöver höja mycket. Om det skulle gå flera år mellan höjningarna finns risken att vi måste höja med högre procent. Föregående höjning var 2020-01-01

Det blir ca 70 kr/mån om man har en hyra på 7000 kr/mån

 /Styrelsen