Cyklar!

Vi vill uppmana de som har sina cyklar i cykelställen/ute att ställa bort dom inför vintern. Det underlättar för snöröjningen och minskar risken att snö ska rasa från taken och ner på cyklarna. Vi ser helst att det inte står några cyklar alls ute på området.

/Styrelsen