Altanbygget!

Föreningen har fått godkänt bygglov. Bygget får inte starta förrän tidigast fyra veckor efter det har kungjorts i Post-och Inrikestidningar som gjordes den 23/6. Bygget kan alltså starta från den 22/7

Mer info om det faktiska datumet kommer senare.

/Styrelsen