Årsstämman!

Styrelsen hade som ni känner till lagt in en motion angående ett digitalt bokningssystem vid Årsstämman. Denna togs upp till diskussion och stämman röstade med majoritetsbeslut att bifalla den.

Bokningssystemet kommer att beställas någon gång under hösten. Utförlig information kommer att ges i god tid innan det tas i bruk.

Nya personer har valts in i styrelsen. Vilka som ingår i den finns att läsa under fliken “Styrelsen”.

Ha en bra sommar!