Uppdaterad info gällande felanmälningar etc.

Växel 0771–860 860 Felanmälan dygnet runt www.riksbyggen.se

Avgifts-och hyresfrågor samt köhantering 0771–860 860

IT frågor Peter Furuvald 070-211 43 23 Peter.f@umedalen.ac

QT-frågor (digitala bokningssystemet)

Inger Olsén 070-240 37 94 ingerolsen278@hotmail.com

Peter Furuvald 070-211 43 23 Peter.f@umedalen.ac

Info finns även på Föreningens anslagstavlor.

/Styrelsen