Altanrenovering!

Styrelsen har gjort en översyn av altaner på låghusens framsida och kommit fram till att en del behöver renoveras. Då altanerna tillhör Föreningen så ligger ansvaret där.

De berörda altanerna är på Paradisgränd 26, 28, 30, 32, 34 och 36.

Justeringar av altaner på hus 44-50 och 58-64.

Trappförstärkning på hus 10-14 och 44-50

Renoveringen kommer att påbörjas under maj månad, förmodligen den senare halvan. De som är berörda kommer att få ett mer exakt datum från snickare då han börjar. Ni kommer inte att behöva ställa undan saker som ni har förutom om något är väldigt värdefullt. Han kommer att flytta era saker allteftersom han påbörjar renoveringen.

/Styrelsen