Skulpturer!

På grund av kritik under en tid från Brandkår och Ambulans mfl. så togs ett beslut på att vi skulle flytta vår fina skulpturer till mer skyddade platser, skulpturen mellan 2 och 4 har blivit påkörd ett flertal gånger och har ett skadat öra likadant med skulpturen framför tvättstugedörren, en tredje skulptur vid vägen från sophuset är också flyttad mer inåt i gräsmattan en fördel med detta är att tex. snöröjaren kan ta sig fram på ett smidigare sätt samtidigt som skulpturerna skyddas.

/Styrelsen