NYA PARKERINGSKORT BACKENHUS NR 2

From 2015-10-01 gäller nya parkeringskort på föreningen att användas till boendes gäster och även boende. Boende och besökande måste ha kort i bilen oavsett vilken tid på dygnet du står på besöksparkeringen.

Detta innebär att de gamla korten blir ogiltiga f r o m 2015-11-01. Om ett gammalt kort läggs i framrutan på bilen så blir man bötfälld.

Nytt f r o m 2015-11-01 är att även boende kan med kortet stå på besöksparkeringen, detta gäller då endast mellan 07.00-17.00.

Vi rekommenderar att de boende i första hand använder sig av förhyrd plats, för att det ska finnas plats för våra besökande gäster.

Ni som har företagsbilar som står på vår besöksparkering rekommenderas att ringa Riksbyggen dag o natt telefon 0771-860860 så kan ni hyra en plats.

Med vänlig hälsning
Riksbyggen

Britt Högberg
Tfn: 090-159615
britt.hogberg@riksbyggen.se

På uppdrag av Backenhus nr 2 styrelse