Hundägare!

Det har på senare tid framkommit klagomål på hundägare i vår förening. När man rastar sin hund ute på gården så måste man ta igen bajset efter sin jycke och egentligen så ska rastning av hund ske utanför innergården för det finns skyltar som anvisar till det.

I höghuset Paradisgränd 2 så har man hittat både hundbajs och urin fläckar inomhus, detta är en sanitär olägenhet och får inte förekomma och om det skulle hända en olycka så ska hundägaren själv städa upp efter sig. I huset bor många människor och då måste vi också ta hänsyn till varandra.

Vi hoppas på en omedelbar bättring!

/Styrelsen