För kännedom!

I morgon 28 februari kommer installationen av laddstolpar att påbörjas. Installationen beräknas att vara klar fredag 3 mars.

Platserna som de installeras på blir:

P-stolpar med nummer:
920, 921, 922, 923, 927, 928, 929 och 930

Carportplatser med nummer:
1003, 1004, 1005 och 1006

Laddstolpen, Halo, har två funktioner:
– ladda en elbil
– ström till motorvärmare.

Ni som har en plats där det installeras en laddstolpe och inte har något behov av den kan komma att behöva byta med någon som har behov.

Följande personer bör höra av sig till Ordförande:
– De personerna med elbil. (För information  
   angående laddkort vilket krävs för att kunna
   ladda)
– De personerna som har behov av laddstolpe där
  det inte är installerat någon.

/Styrelsen