Budget 2017

Ekonomin i vår förening är god och kommande år blir förhoppningsvis också positiva dock har vi en del kostnader framför oss bla etapp 3 av Takrenoveringarna, ommålning av låghus och garagen samt byte av garageportar. Några avgiftshöjningar finns med denna gång och det är då gällande, parkering med mv. och Carportar samt Garagen.

Så här ser det ut,

Parkering med mv. höjs från 170,- till 200,-/månad, Carportar från 270,- till 300,-/mån. och Garagen från 360,- till 400,-/Mån.

Avgiftshöjningarna gäller från den 1/1-2017

/Styrelsen