Avgiftshöjning!

Från den 1 januari 2020 höjs hyran med 1%

Avgiften har inte höjts sedan 150101. Budgeten för Backenhus 2 känns helt ok för närvarande. Då vi har gjort flera stora jobb de sista åren, målat om husen, byte av tak och en del mindre jobb känns det ändå aktuellt att höja med 1% för att vi inte ska hamna i något läge då vi måste höja mer. Det blir dessutom en jämnare avgiftsutveckling om man höjer med jämna mellanrum. Det blir ca 60 kr/mån om man har en hyra på 6000 kr/mån och det tycker styrelsen är ok.

/Styrelsen