Vårens städdag!

Årets första städdag som vi hjälps åt tillsammans med går av stapeln lördag den 24 Maj med start kl. 10:00 eller lite tidigare för de som vill.

Arbetsuppgifter,

Krattning och städning av grönytor, Städning av Sopbod och Cykelbodar.  Tvättstugor och kvartersgård städas upp samt bortkörning av möbler, ris, diverse skrot mm. Ansning av buskar och häckar samt krattning och uppfräschning av lekparken.

En släpvagn kommer att finnas uppställd som vanligt vid lekparken!

Efteråt fikar vi tillsammans!

/Styrelsen