Trädfällning!

Vi kommer att fälla 5 eller 6 st tallar som står mellan Paradisgränd 4 och HSB vecka 38 eller 39 beroende på väder och vind.

Detta gör vi för att det finns en viss risk för att träden blåser ner och åsamkar skada på närliggande hus. Dessutom är de inte i så bra skick.

Vi har ju sett att de tallar som blåste ner i somras inte behövde så kraftiga vindar för att blåsa ner.

/Styrelsen