Styrelsemöte!

Föreningen har sitt nästa styrelsemöte den 18/6 kl.18.00 i kvartersgården.
Efter detta styrelsemöte har vi ”sommarledigt” från möten tills ngn ggn i augusti.