Stamspolning!

Nu är det spolat/rensat i alla stammar i höghusen!

Tänk på vad du spolar ned i avloppen.

Man får bara spola ned kiss, bajs och toalettpapper.

Detta är de vanligaste orsakerna till stopp i avloppen och får ABSOLUT INTE spolas ner!

  • Fett från matlagning. Fettet stelnar och bildar stora klumpar.
  • Matrester, hårt fett och olja sorterar du som matavfall eller restavfall, beroende på vilken renhållningstjänst du har.
  • Kattsand, bildar cementklumpar.

/Styrelsen