Snöskottningen i Backenhus#2

RB ombesörjer snöskottning och sandning i vår förening dvs man skottar runt husen, framför ingångar vid lgh. förråden, Par. 2 – 4 ingångar samt framför sopboden, Kvartersgården och cykelförråden samt carportar.

Boende i Låghusen skottar och sandar själva framför sina dörrar samt framför sina garage och inne i sina Carportar om så behövs!

/Styrelsen