Portkodsdosor!

Föreningen kommer att installera nya portkodsdosor i höghusen samt en dosa till miljörummet. Samma kod gäller även till miljörummet. Något datum för detta vet vi inte.

Koden bör inte skrivas ut här då hemsidan är officiell. (Vi vill inte ha obehöriga i vårt miljörum) Däremot kommer den att skrivas ut i Föreningens Facebook-grupp, då den är en sluten grupp. Ni som inte är medlem i vår Facebook grupp och behöver veta vad koden är kan fråga någon ur styrelsen eller någon annan som känner till den.

/Styrelsen