P-Platser i Föreningen!

Pga av hårt tryck och efterfrågan av P-platser samt att föreningen är inne i ett Generationsskifte dvs många äldre flyttar ut och yngre flyttar in så har styrelsen beslutat att begränsa antalet p-platser i föreningen och det som gäller nu är max 2 p-platser per hushåll, ni som vet med er att ni har fler än 2 måsta säga upp den tredje för att fler ska få möjlighet till en plats i vår förening. Detta beslut togs på årsmötet den 6 april.

/Styrelsen