Låghustaken!

Efter många år av vattenskador beroende på dåligt byggda tak, de saknar bla fuktspärr mm. så har styrelsen beslutat att bygga om alla låghustak i området . Allt kan förstås inte göras på en gång så det hela kommer att ske i etapper med 2-3 hus per år. Anbud kommer att tas in under hösten och vi räknar med att påbörja renoveringarna preliminärt under vintern 2015.

/Styrelsen