Kvartersloppis!

Söndag den 5 Juni mellan kl. 11:00 – 15:00 kör vi kvartersloppis i föreningen, för alla intresserade som då får möjligheten att städa ut och rensa förråden samt sälja undan sånt som inte längre används. Bord kan lånas i Kvartersgården..de få som finns samt en handfull bord kan tillhandahållas vid behov men försök använda egna bord i första hand…för lånebord ca. 5 stycken tala med Thomas på Par. 22.

Vi ska försöka köra lite korv och fikaförsäljning samt också utförsäljning av Pingisbordet och Snickarbänken i gamla Snickarrummet. Hör av ER om det är några frågor kring detta.

Vi hoppas på en fin och solig dag, inställt vid ihållande regn!

/Styrelsen