Konstverken i området!

Styrelsen funderar på att flytta konstverken inom en snar framtid bla för att vi fått kritik av Brandmyndigheten då det är ett hinder för utryckningsfordon som Brandbilar, Ambulans mfl. Hur vi löser detta är vi inte helt klar över så vi ser gärna förslag från de boende i föreningen som kan lägga egna förslag om hur detta ev. kan se ut, lämna Era förslag i gröna postlådan som finns utanför på väggen, Kvartersgården.

/Styrelsen