Gästparkeringen!

Som dom flesta sett så har UPAB tagit sig an skötsel av vår gästparkering och nu måste alla betala en avgift för att stå där, rättvist för alla tycker vi. Det kostar 4 kr/timme vilket är en relativt låg kostnad i nuläget! Fördelen med detta system är att vi får bort fuskarna och felparkerarna i området!

Styrelsen