Garagen!

Fukt/isbildning inne garagen har ju varit ett problem en längre tid under vintertid. Det har läckt in vatten och bildats is inne i garagen så att det ibland har varit stora problem att öppna porten. Vi har nu stött och blött detta i styrelsen vid flera tillfällen under flera år och pratat med expertis om en bra lösning på problemet. Vi hoppas och tror att den bästa lösningen blir att sänka ytan, och då en bättre lutning, framför garagen och gräva in en brunn ca i mitten av fältet. NCC kommer i sommar att riva upp asfalten och fixa i ordning detta. I nuläget har vi inget datum för detta men vi kommer att uppdatera om det.

/Styrelsen