För kännedom!

Som säkert många av er känner till så har vi periodvis kö på p-platser. För närvarande är det en medlem som inte har någon p-plats. Då vi har många gästparkeringar, 11 st, så har styrelsen tagit ett beslut om att sätta upp tre elstolpar som då genererar 6 p-platser, av gästparkeringarna. Dessa kommer då att finnas tillgängliga för uthyrning, dock inte alla initialt. Vi sätter en “huva” på den stolpen som är tillgänglig för gästparkering. Det kommer att skyltas om.

Det är också många stolpar som inte är stabila. Fundamentet har spruckit och dessa kommer också att bytas ut, då det inte går att räta upp dem.

Arbetet med detta har påbörjats idag (fick besked igår att det skulle påbörjas den 25/8 men det tidigarelades) och kommer att vara klart i veckan.

/Styrelsen