Ekonomi!

Föreningens ekonomi är god och det ser ut som vi inte behöver göra några hyresjusteringar inför nästa år. Vi har dock lite utgifter, fortsatta takreparationer under vintern med ytterligare tre hus som ska åtgärdas. Värmeproblemen måste åtgärdas snarast och det är också en större kostnad men det är ändå överkomliga kostnader dock ej planerade. Vi behöver också måla om husen framöver, detta gör vi i etapper om ca. 3 hus per gång för att inte skapa alltför mycket utgifter på en och samma gång. förutom det så tillkommer ibland akuta saker som måste fixas omgående och det är nåt som vi får räkna med då saker går sönder som tex tvättmaskiner mm.

/Styrelsen