Byte av portkod!

Vi byter portkod i höghusen den 1juli. Då det har kommit till kännedom att det cirkulerar många olika koder och många personer som inte längre är behöriga till husen har koden. Det är också många år sedan vi bytte kod, så det känns som ett bra läge att göra det nu. De personer som är berörda kommer att få mer information i brevlådan.

/Styrelsen