Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad räntekostnad och driftkostnad rekommenderar vår ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och med 1 januari 2023.

För att Föreningen ska ha en balanserad ekonomi så valde vi att följa rekommendationen.

Vi har full förståelse att många kommer att tycka att det är en hög höjning. De senaste höjningarna har varit 1% vartannat år.

/Styrelsen

Skicka